تبلیغات
تدریس عربی - قواعد درس اول عربی اول دبیرستان(دوره ی قواعد عربی راهنمایی)
ای بشر گرچه خلق شده ای ، برخیز و ثابت کن که اشرف مخلوقاتی ( توماس کارلایل )
 
موضوعات
نویسندگان
دیگر موارد
» تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :

 
قواعد درس اول عربی اول دبیرستان(دوره ی قواعد عربی راهنمایی)

قواعد درس اوّل                                          

دوره ی قواعد عربی راهنمایی

درس اوّل، دوره كتابهای راهنمایی است. در این درس قواعد جدیدی وجود ندارد. هدف این درس یاد آوری قواعد سه كتاب راهنمایی است.

 

أمامَ:  رو به رو       خَلْفَ: پشت    تَحْتَ: زیر             جَنْبَ: كنار        عِنْدَ: نزدِ               فَوْقَ:بالای     بَینَ: میان             عَلَی : بر، روی      أیْنَ  :كجا

أینَ الكتاب؟              الكتابُ أمامَ المِنضَدَة.         الكتابُ عَلَی المِنضَدَة.

أینَ الكتابُ ؟             الكتابُ خَلفَ المِنضَدَة.        الكتابُ تَحتَ المنضدة.

أینَ البِنتُ؟               البِنتُ عَلَی الكُرسىّ.         البِنتُ جَنبَ الكُرسىّ.

اسم اشاره:

 : جمله های درست را انتخاب كنید:

1- این پسر است .        هذا ولدٌ.   ذلكَ وَلَدٌ.

 

2-آن خانم است .         هذه امْرأةٌ.    تِلكَ امْرَأةٌ.

 

3-اینان مردانی هستند.    أولئكَ رِجالٌ.   هؤلاءِ رجالٌ.

 

4- این دو کیف است  هذه محفظةٌ.   هاتانِ محفظتانِ.

 

5- به این دو پسر دانش آموز نگاه کن .

اُنظُرْ إلی هذَینِ الطّالبَینِ. 

 اُنظُرْ إلی هاتَینِ الطّالبتَینِ.

 

6- آن یک خانم کشاورز است .                                     

 هذه فلّاحةٌ.        تِلكَ فَلّاحةٌ.

 

7- اینان چند دختر هستند.                                               أولئكَ أولادٌ.      هؤلاءِ بناتٌ.

 

8- اینها چند کتاب است                                                    

      هذه كُتُبٌ.       هؤلاءِ كُتُبٌ.

توضیح سؤال 8:  برای اشاره به جمع غیر انسان از «هذه» و «تلك» استفاده می شود.

--------------          --------------------

كلمات پرسشی ( اسماء استفهام) ؟

أینَ: كجا                 مَنْ: چه كسی، چه كسانی              مَتَی: كی، چه موقع

ماذا: چه چیز                   هل: آیا                                 أ : آیا

كَیفَ: چگونه                    ما: چه                                 لِماذا: برای چه، چرا

لِمَن: برای چه كسی         كَم: چند تا، چقدر                  أىّ: كدام

تمرین: گزینه صحیح را انتخاب كنید:

1- أینَ التّلامیذُ ؟               

الف- التلامیذُ فِى الغابة.            ب- هُم فِى الصَّفِّ.

 

2- مَن هذا الرَّجُلُ؟                 

الف- هو طبیبٌ.         ب- هذا فلاح .

 

3- مَتَی تَنهَض مِنَ النَّوم؟           

الف- أنهَضُ فِى غُرفَتـﻰ.           ب- أنهَضُ فِى الصَّباحِ الباكِر.

 

4- ماذا یفعَلُ الرَّجُلُ؟              

الف- هو یَكتُبُ    .             ب- أنتَ تَلْعَبُ.

 

5- هل هُما لِصّانِ؟                     

الف- لا ، هُما عامِلانِ.        ب- نَعَم، هُما لِصّانِ.

 

6- كَیفَ حالُكَ؟                   

الف- أنا بِخَیرٍ.                ب- بعد ساعتین .

 

7-مِنْ أینَ انتما ؟         

الف- هُما مِنَ السعودیة.       ب- نحن مِنَ السعودیة.

 

8- ما تِلكَ؟                          

الف- تلك طائرةٌ.               ب- هذا طیرٌ.

 

9- لِماذا هُوَ هکذا ؟         

الف- لِأنَّهُ یعبُرُ الشّارعَ.              ب-  لِأنَّ الامتحانَ صَعْبٌ.

 

10- كَمْ بِنْتاً فِى المكتَبَة؟              

الف- بِنتانِ.                     ب- أربَعُ بناتٍ.

 

11- أ هىَ تلعَبُ أم تَعمَلُ؟           

الف- نعم .هىَ تَعمَلُ.               ب- إنَّها تَلعَبُ.

 

12- لِمَنْ هذِهِ الكُرَةُ؟             

الف- الكُرَةُ خَضراءُ.                    ب- الكُرَةُ لِهذا الوَلَد.

-----------------------------------------------------------------------

 بقیه ی قواعد را در ادامه مطلب بخوانید.

:   فرق «هَل» و« أ» چیست؟

:       «هَل» و« أ» هر دو به معنی آیا هستند.

اما فرق «هل» و «أ» این است كه :

الف: «هَلْ» برای فعل منفی نمی آید ولی« أ » می آید .مثال:

 (أ لا تَسمَعُ؟   آیا نمی شنوی؟)

ب:« هَلْ » در جمله ای كه مخاطب را بین دو سؤال قرار می دهیم و پاسخ نَعَم یا لا انتظار نداریم معمولاً نمی آید. در چنین حالتی «أ» می آید. مثال:

(أ أنتَ كَسَرْتَ الزُّجاجَ أم أخوك؟ - أخى)

(آیا تو شیشه را شكستی یا برادرت ؟ برادرم.)

ضمناً  «هل» و «أ» حرف استفهامند نه اسم استفهام.

-------------------------                         -----------------------------

مفرد، مثنّی ، جمع:

اسم مفرد اسمی است که نشانه ندارد و بر یک نفر یا یک چیز دلالت دارد..مانند : قلم /رَجُل /کتاب/ محفظة

اسم مثنی اسمی است که بر دونفر یا دو چیز  دلالت دارد و نشانه ی آن (ــانِ ) و (ــَیـنِ ) در انتهای کلمه است . مانند :

تلمیذانِ / تلمیذَیـنِ / تلمیذتانِ / تلمیذتَـینِ 

جمع نیز یا سالم است و یا مکسّر .

مکسر یعنی شکسته و به جمع بی قاعده می گویند . جمع مکسر تقریباً قاعده ی خاصی ندارد  و باید آن ها را از پیش شنیده باشیم . البته در عین حال که بی قاعده است ولی قواعدی نیز بر آن حاکم است .

جمع سالم مذکر دو نشانه دارد . ( ونَ ) و (ینَ ) مانند :

معلّمونَ و معلّمینَ

جمع مونث سالم نیز یک نشانه دارد و آن الف و تاء است . مانند : تلمیذات

نکته : وقتی که اسم جمع مونث سالم را به مفرد بر می گردانیم حرف (ة) دوباره به آن بازمی گردد. مانند فلاحات و مهندسات که مفرد آن ها می شود : فلاحـة و مهندسة .

تمرین: هر كلمه را به مشخصّات آن وصل كنید:

تلمیذتانِ                    مفرد مذكّر

موظَّفونَ                     مثنّی  مذكّر

مَفاتیح                        جمع مذكّر

حَذّاء                           مفرد مؤنّث

جُندیّانِ                        مثنّی  مؤنّث

صدیقات                       جمع مؤنّث

طبیبة                          جمع مكسّر

-------------------------                 -------------------------

منفی كردن:

:     چه كسی به یاد دارد فعل ماضی و مضارع چگونه منفی می شدند؟

:  معمولاً فعل ماضی با «ما» و مضارع با «لا» منفی می شود.

ذَهَبَ   ===)  ما ذَهَبَ               یذهَبُ  ==)     لا یذهَبُ

رفت  ===)        نرفت               می رود ===)  نمی رود

: چرا گفتید معمولاً ماضی با «ما» و مضارع با «لا» سؤالی می شود؟

 : به این آیه دقّت كنید:

﴿ وَ ما یَنطِقُ عَن الهَوَی ﴾ (از روی هوا و هوس سخن نمی گوید.)

می بینیم كه فعل مضارعِ «ینطِقُ» با حرف «ما» منفی شده است.

امّا لازم است دانش آموزان برای منفی كردنِ مضارع فقط از حرف «لا» استفاده كنند. چون كتاب درسی بر این اساس تنظیم شده است.

-----------------               ------------------------

مستقبل

:           چه كسی به یاد دارد مستقبل چگونه ساخته می شد؟

:    با افزودن «سَـ » یا «سَوفَ» بر سر مضارع، معادلِ فعل مستقبل در فارسی درست می شود.

سـ  ، سوف

یَسْمَعُ: می شنود      سَیَسْمَعُ یا سَوفَ یسمَعُ: خواهد شنید.

س برای آینده ی نزدیک و سوف برای آینده ی دور است .

تمرین: ترجمه ی صحیح را انتخاب كنید:

ما عَرَفَ                      نمی شناسد

لا یعرِفُ                       می شناسد

سَیعرِفُ                       نشناخت

یَعرِفُ                          شناخت

عَرَفَ                          خواهد شناخت

-------------------------              ----------------------

فعل نهی

به نحوه ساختن فعل نهی توجّه  كنید:

مرحله اول                      مرحله دوم              مرحله سوم

تَذْهَبُ                            لا تذهَبُ                 لا تذهَبْ

تَخرُجانِ                         لا تخرُجانِ                لا تخرُجا

تَدخُلونَ                         لا تدخُلونَ                لا تدخُلوا

تَجلِسینَ                        لا تجلِسینَ              لا تجلِسى

تَقطَعانِ                          لا تقطَعانِ                لا تقطَعا

تَكْتُبْنَ                             لا تكتُبْنَ                  لا تكتُبْنَ

-------------------              ------------------

فعل امر

: به نحوه ی ساختن فعل امر دقّت كنید:

مرحله اول                      مرحله دوم              مرحله سوم

تَذْهَبُ                           ت( ذْهَبْ ) ُ                     اِذْهَبْ

تَلْعَبانِ                           ت( لْعَبا ) نِ                      اِلْعَبا

تَسْمَعونَ                        تَ (سْمَعو )نَ                 اِسْمَعوا

تَكْتُبینَ                           تَ (كْتُبی) نَ                  اُكْتُبـى

تَرجِعانِ                           تَ (رْجِعا )نِ                   اِرْجِعا

تَضْحَكْنَ                         تَ (ضْحَكْنَ )                  اِضْحَكْنَ

-------------------          ------------------

تمرین: گزینه صحیح را انتخاب كنید:

1- امر «تَخْرُجُ»                الف: أخرُجُ             ب- اُخْرُجْ

2- نهی « تَضْرِبنَ»            الف: لا تضرِبْ         ب: لا تضرِبْنَ

3- امر «تَعْبُدانِ»               الف: اُعْبُدا             ب: اِعبُدا

4- نهی «تَصنَعینَ»            الف: لا تَصنَعینَ      ب: لا تَصْنَعى

5- نفی «تَصْرُخُ»              الف: لا تَصْرُخُ           ب: لا تَصْرُخْ

6- ترجمه ی«خواهد شست»            الف: قد غَسَلَ            ب: سَوفَ یَغسِلُ

7- ترجمه ی «نخورد»                      الف: لا یأكُلُ                ب: ما أكَلَ

8- ترجمه ی «پشیمان نمی شوی»    الف: لا تَندَمُ               ب: ما نَدِمَ

 

:      چه كسی می تواند صیغه فعل «تَفْتَحونَ» را بگوید؟

 :آقا اجازه  فکر کنم  جمع مذكّر مخاطب است.

:آفرین ، درست است. امّا بدانید در كتابهای دبیرستانی كمی نام صیغه ها تغییر می كند.

دقّت كنید:

مفرد مذكّر غائب                      لِلغائب

مفرد مؤنّث غائب                     للغائبة

مثنّی  مذكّر غائب                   للغائبَینِ

مثنّی  مؤنّث غائب                   للغائبتَینِ

جمع مذكّر غائب                     للغائبینَ

جمع مؤنّث غائب                     للغائبات

مفرد مذكّر مخاطب                  للمخاطَب

مفرد مؤنّث مخاطب                 للمخاطبة

مثنّی  مذكّر مخاطب                للمخاطبَینِ

مثنّی  مؤنّث مخاطب                للمخاطبَتَینِ

جمع مذكّر مخاطب                  للمخاطبینَ

جمع مؤنّث مخاطب                  للمخاطبات

متكلّم وحده                           للمتكلّم وحده

متكلّم مع الغیر                       للمتكلّم مع الغیر

----------------------              ---------------------

إعراب

:         چه كسی می داند منظور از اِعراب چیست؟

:  به علامت آخرین حرف كلمه و نقشی كه در جمله دارداعراب می گویند.

:         آفرین، حالا چه كسی می داند جمله اسمیّه  و فعلیّه یعنی چه؟

 :آقا اجازه به جمله ای كه با فعل شروع شود فعلیّه و به جمله ای كه با اسم شروع شود اسمیّه می گویند.

تمرین : كدام جمله، اسمیّه  است؟

الطالبُ یكتُبُ التمارینَ.

یكتُبُ الطالبُ التمارینَ.

: چه كسی می تواند اجزای جمله را نام ببرد؟

  در جمله اسمیّه  : مبتدا و خبر

                در جمله فعلیّه: فعل + فاعل+ مفعول

:    چه كسی اِعراب یاعلامتِ حرف آخر این نقش ها را با ذكر مثال می داند؟

: مبتدا و خبر هر دو مرفوعند یعنی روی حرف آخرشان ﹹ یا _ٌ  هست. 

 مثال:   اللهُ رحیمٌ .

          مبتدا  خبر

فاعل مرفوع است.     مثال : ذَهَبَ جوادٌ .

                                               فاعل

مفعول منصوب است. یعنی روی آخرین حرفِ كلمه _َ یا _ً قرار دارد. مثال:

 وَجَدَ الوَلَدُ مفتاحاً.            وَجَدَ الوَلَدُ المفتاحَ.

               مفعول                                          مفعول        

حروف جر عبارتند از:

(عَلَی، إلَی، مِن، فِى، بـِ ، لـِ ، كَ، عَن، مُنذُ)

هر اسمی كه بعد از این حروف بیاید مجرور به حرف جر نام دارد و به مجموع « حرف جر و اسمِ بعد از خودش»  جار و مجرور می گویند . مثال:

المفتاحُ عَلَی البابِ.                  المفتاحُ عَلَی البابِ.

            مجرور به حرف جر                                 جار و مجرور

--------------------        ----------------

تمرین : كدام گزینه درست است؟

1- الف: النّاسُ فِى السوقَ.               ب: النّاسُ فِى السوقِ.

2- الف: حَفِظَ الطّالبُ قصیدةً.             ب: حَفِظَ الطالبَ قصیدةٍ.

3- الف: رَأیتُم جوادٍ.                         ب: رَأیتُم جواداً.


نویسنده : سپهر داورپناه
تاریخ :پنجشنبه 10 اسفند 1391
نظرات
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
 
درباره ما
این سایت برای افراد درس خوان تهیه شده که شامل بهترین نکات می باشد.
امیدوارم از این سایت نهایت استفاده را بکنید.
عربی را فرا بگیرید
یاد بگیرید 20 بگیرید.
مدیر سایت عربیک تیچ
مدیر وب سایت : سپهر داورپناه
صفحات
برچسب ها
پیوندهای روزانه
آرشیو مطالب